Czy 21 marca można nie iść do szkoły?

Jeśli szkoła zaproponuje uczniom w Dniu Wagarowicza ciekawe zajęcia, to istnieje znacznie większe prawdopodobieństwo, że nie będą myśleć o ucieczce z lekcji.

Słowo wagary pochodzi od łacińskiego vagari, czyli błąkanie się. Ponieważ wynika ono wyłącznie z chęci opuszczenia przez uczniów lekcji i polega zwykle na oszukiwaniu rodziców, to nie jest ono w żaden sposób uznawane przez szkolne władze. W związku z tym wagarujący uczniowie powinny się liczyć nawet z ingerencją straży miejskiej lub policji, jeśli spotkają jej funkcjonariuszy podczas samowolnego opuszczenia lekcji. Bez wątpienia okres wiosenny sprzyja spacerom i mamy wówczas znacznie większą ochotę przebywać na słońcu oraz pośród zieleni, niż w dusznych pomieszczeniach. W związku z tym częściej zdarza się też wagarowanie. Pierwszy Dzień Wiosny jest nawet nazywany Dniem Wagarowicza. Nie oznacza to jednak, że szkoła zgadza się aby uczniowie opuszczali 21 marca lekcje. Natomiast rzeczywiście część z nich nie wyciąga wówczas konsekwencji wobec wagarujących uczniów.

Ponieważ Dzień Wagarowicza stał się już właściwie nieformalnym świętem, które bywa traktowane bardzo dosłownie nawet przez całe klasy, w wielu szkołach podejmuje się działania mające na celu ograniczenie liczby nieobecności uczniów w tym dniu. Przede wszystkim rezygnuje się z klasówek, kartkówek, odpytywania. Lekcje są nieco luźniejsze, a na części z nich organizowane są wspomniane już wyżej zajęcia, które mogą polegać na zawodach sportowych, odgrywaniu skeczy, wykonywaniu i topieniu marzanny czy wyjściu do kina. Zamiast walczyć z uczniami i ich zastraszać lepiej wyjść nieco naprzeciw ich oczekiwaniom, dotyczącym Pierwszego Dnia Wiosny. Lepiej uczcić go wspólnie, niż przeprowadzać planowo lekcje z kilkoma uczniami. Oczywiście młodzież również powinna zdawać sobie sprawę z tego, że wagarowanie, nawet 21 marca, nie jest legalne. Jeśli podejmuje się decyzję o ucieczce z lekcji, to trzeba się liczyć z konsekwencjami, bo prawda raczej na pewno wyjdzie na jaw. Brak zwolnienia od rodziców lub lekarskiego, to właściwie wystarczający dowód na to, że uczeń był po prostu na wagarach.